43 biens vendus


PERRIN ODILE
Terrain vendu à 57 000 €  FAI
AUBIGNY EN PLAINE (21170)
PERRIN ODILE
Terrain vendu à 21 500 €  FAI
ESBARRES (21170)
PERRIN ODILE
Terrain viabilisé vendu à 28 000 €  FAI
LABRUYERE (21250)
PERRIN ODILE
Maison 2 pièces vendue à 169 000 €  FAI
LECHATELET (21250)
PERRIN ODILE
Maison 5 pièces vendue à 121 000 €  FAI
CHARREY SUR SAONE (21170)
PERRIN ODILE
Maison 4 pièces vendue à 90 000 €  FAI
ST USAGE (21170)
PERRIN ODILE
Terrain vendu à 40 000 €  FAI
LABRUYERE (21250)
PERRIN ODILE
Maison 12 pièces vendue à 357 000 €  FAI
ESBARRES (21170)
PERRIN ODILE
Maison 3 pièces vendue à 85 000 €  FAI
AISEREY (21110)
PERRIN ODILE
Maison 4 pièces vendue à 170 000 €  FAI
LOSNE (21170)
PERRIN ODILE
Maison 9 pièces vendue à 226 900 €  FAI
BRAZEY EN PLAINE (21470)
PERRIN ODILE
Maison 3 pièces vendue à 139 500 €  FAI
PAGNY LA VILLE (21250)
PERRIN ODILE
Maison 6 pièces vendue à 127 800 €  FAI
ESBARRES (21170)
PERRIN ODILE
Maison 6 pièces vendue à 199 000 €  FAI
BRAZEY EN PLAINE (21470)
PERRIN ODILE
Maison 3 pièces vendue à 74 000 €  FAI
SEURRE (21250)
PERRIN ODILE
Terrain vendu à 45 000 €  FAI
BRAZEY EN PLAINE (21470)
PERRIN ODILE
Maison 5 pièces vendue à 209 000 €  FAI
CHARREY SUR SAONE (21170)
PERRIN ODILE
Maison 8 pièces vendue à 184 000 €  FAI
BONNENCONTRE (21250)
PERRIN ODILE
Maison 3 pièces vendue à 58 000 €  FAI
AUVILLARS SUR SAONE (21250)
PERRIN ODILE
Maison 5 pièces vendue à 159 600 €  FAI
AUVILLARS SUR SAONE (21250)